T-COD VE AKUSTİK

 T-COD VE AKUSTİK 


  T-COD Mimarlık mimari akustiği, yapı içinde oluşturulan hacimlerde ana işlevin sağlanması için gereken akustik konforun gerçekleştirilmesi olarak tanımlıyor. Mimari akustik, yapılarda ses olaylarının incelenmesi, fonksiyona göre akustik hesap ve planlama yapılmasının yanısıra gürültü ve titreşim kontrolüdür diyebiliriz. Biz bu duruma, akustik konfor diye bir tarif yapmaya gayret ediyoruz; çünkü bahsettiğimiz her şeyi kapsıyor.

  Akustik, sesin meydana gelişi, yayılması, iletimi, işitilmesi, algılanması ile ilgili konuları, uygulama olanaklarını ve ölçüm teknolojilerini inceleyen bilim dalıdır. İşitme temel duyularımızdan biri ve akustik ortamın mekan deneyimi üzerinde kimi zaman bilinçaltında olsa bile güçlü bir etkisi mevcut. T-COD Mimarlık için, mimarlıkta akustiği düşünmek ilk önce akustiğin mekan deneyimimizde sahip olduğu güçlü etkiyi ve genel olarak mekanı ne için tasarladığımızı kabul etmekle alakalı..

Mimarlığın temel dalları içinde bulunan akustik tasarımı, öz olarak içinde ses iletişimini barındıran mekanlarda kullanılır. Ses dağılımının konforlu bir şekilde sağlanması amacını taşır. Sesin kendimizi iyi hissetmemiz ve iletişimimiz üzerinde büyük etkisi mevcut. Hacimlerin akustiği büyüklük, geometri ve yüzey malzemeleri tarafından belirlenir. En basit tanımıyla ses bilim ve tekniği olarak özetlenebilir. Mimari akustik veya yapı akustiği dediğimiz zaman, binaların, hacimlerin ya da mekanik sistemlerin işitsel ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlanmasından bahsedilmektedir. İyi bir akustik tasarımla istenen sesler daha iyi işitilebilir ya da istenmeyen sesler (gürültüler) rahatsız etmeyecek seviyelere indirgenebilir.

   Akustik Kaplama, gürültü ve hacim akustiği ses kalitesini belirliyor. Bundan bahsedecek olursak;

Gürültü ve hacim akustiği: Hacim Akustiği, en temel olarak sesin kontrollü yayılımıyla ilgilidir. Gürültü akustiği ise çevreden mekana etki edebilecek dış seslerin kontrolünü sağlar.Mimari akustikte yardımcı olacak en birincil malzeme ses yansıtıcı yalıtım süngerleridir. Ses yansımalarının kontrollü bir şekilde sağlanması için tavanlarda, yan yüzeylerde kullanılır. Bu malzemelerin özelliklerinin belirlenmesi için de mutlaka akustik hesaplamalarının yapılması gerekmektedir. Kullanılan bu levhalar bazen düz bazen dışbükey bazen de farklı kesit özelliklerine sahip olabilmektedir…