MİMARİ YAPILARDAN ŞİŞLİ LİSESİ PROJESİ

MİMARİ YAPILARDAN ŞİŞLİ LİSESİ PROJESİ


Mimari tasarım süreçlerinin soyut ve somut birçok faktörü içermesi, tasarımın nesnel

yöntemlerle değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır. Mimari tasarımla ilgili bazı konular

nesnel olarak değerlendirilirken de, bazı noktalarda değerlendirme yapan kişinin öznel

bilgi ve deneyimine bağlı olarak ortaya çıkar.


Mimari açıdan baktığımızda kuşkusuz dünya üzerinde mimarlık ve sanatla ilgilenen

kişilerin kendini geliştirmek, vizyonunu artırmak için görmesi gereken birçok şehir ve

birçok yapı akla gelebilir. Bu yazımızda da konu edinmek istediğimiz projemiz, T-COD

Mimarlık tarafından tasarlanan ve uygulanan rutin düzenden ve klişelerden ayrışan

Şişli Lisesi.

Bir mimari yapı herşeyden önce fonksiyonel olmak, belirli ihtiyaçları karşılamak zorundadır.

Yapı bulunduğu yere aittir ve tasarımın özgünlüğü ile yapının bulunduğu yerin özellikleri

arasında kesin bir bağlantı olduğu açıktır. Şişli Lisesinde de tanımlı bir eğimi olan

topoğrafya tasarımsal bir şekilde işlenerek yapıyla ve programla kompoze edilmiştir.

Bu yaklaşım yenileme, mekanı büyütme gibi projeler söz konusu olduğunda sürdürülebilirlik

açısından da oldukça önemlidir.


Mekan, mimari ürünü ortaya koyan temel koşuldur. Mimari eylemin ilk basamağı olarak

insan kendisini güvende hissettiği sınırlı bir hacim yaratmıştır. Kavramakta güçlük

çektiği evrensel boşluğu ve doğal çevrenin bir parçasını bir veya birkaç yönde

sınırlandırmış, onu içe dönük, kendisine özel bir boşluk haline getirmiştir.