TASARIM SÜRECİ

Tasarım süreci, tüm karmaşıklığın estetik, işlevsellik, kişiye özel ihtiyaç programı, düzen ve belli

bir kurgu içerisinde çözümlendiği, hesaplandığı ve planlandığı en önemli aşamadır. Bir inşaat

uygulaması proje ile başlar. Projenin bir inşaatın oluşum sürecinden itibaren planlanması gerekir.

Bir yapının oluşumundaki en önemli etken yapının kullanım amacıdır. Bu noktada bir yapının tasarımı

içten başlar diyebiliriz. Bir iç mekan tasarımı projesinin oluşturmanın amacı, nihai sonucu görmek ve bu

süreçte yapılacak çalışmayı planlamaktır. T-COD Mimarlık olarak edindiğimiz hedef, bu süreçte sizi doğru

yönlendirmek ve tasarlanan mekanın son halini görseller ile sunarak sizi hayallerinize bir adım daha

yaklaştırmaktır. Bir iş bitip yenisi başlayınca karşılaştığımız sorunların adı pek değişmiyor. Değişen tek ad

projenin adı oluyor. Ayrıca projenin yapıldığı ülkeye, mevsim şartlarına, arazinin topoğrafyasına hatta yapıldığı

mahalleye kadar kendine has sorunları olabiliyor. Kazanmış olduğumuz tecrübeler ile çözüyoruz bu

sorunları. Bir şeyler sonlanırken dönüp başlangıç noktasına bakmak, bütünde detayları izlemek, T-COD

Mimarlık olarak, her proje, her şantiye aslında bir hayat bize göre, emek emek işlenen bu kurgudaki

değişimleri en yakından gözlemlemenin verdiği tat paha biçilemez...