Her yeni proje içeriğinde bambaşka hikayeleri yaşatan yeni bir başlangıç aslında..

Her projenin kendine özgü yapısı, konsepti, içeriği kısacası kişiye özel belirlenen

ihtiyaç programına göre şekillenen, değişiklik gösteren mekansal kurguların yanında

aslında ruhundan, özünden, sıcaklığından, samimiyetinden hiçbir şey kaybetmeyerek

hayalleri gerçeğe dönüştürebilmek bu hikayedeki en kıymetli nokta bizce..

T-COD Mimarlık tarafından insanların yaşam içerisinde gerekli ihtiyaçlarının giderilmesi

için geliştirilen özgün tasarımlar, geleneksel tasarımın ötesinde bir rol üstlenir.

Kullanılacak hizmete ve sektöre yönelik pek çok farklı tasarım sayesinde hizmet

yönelik bakış açısı değişir ve insan odaklı bir anlayışa sahip olunur.

Mimari tasarım, uygulanabilirliğinin yanı sıra, estetiklik, ekonomiklik ve birçok farklı

problemin çözümlerinin bir arada değerlendirildiği oldukça karmaşık süreçlerin

birleşimi sonucu ortaya çıkar. Yer ile kurulan ilişki şekli çoğu zaman konseptin

kavramsallaşmasını sağlayarak, tasarımın şekillenmesinde belirleyici rol oynamıştır.

Tasarım problemi yere ait unsurlardan gelen verilerle çözümlenir. Bu anlamda mimari

tasarım süreci, yere ait özelliklerden beslenen düşün temelli edimsel bir süreç olarak

ele alınabilir. Bu çalışma yere ait bağlamsal koşulların mimari tasarım sürecinde konsept

kavramıyla ilişkisini çözümlemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda öncelikle konsept kavramı

ve konsepti oluşturan bileşenler tanımlanmaya çalışılmıştır.

Tüm faktörlerin bir arada ve uyum içinde bulunması için ele alınması gereken ilkeleri ve bu

ilkeleri bütünleştirirken dikkat edilmesi gereken prensipleri yerine getiren T-COD, son kontroller

ile hazırladığı mekanın mimarıdır artık…