Her yeni proje içeriğinde bambaşka hikayeleri yaşatan yeni bir başlangıç aslında..

Her projenin kendine özgü yapısı, konsepti, içeriği kısacası kişiye özel belirlenen

ihtiyaç programına göre şekillenen, değişiklik gösteren mekansal kurguların yanında

aslında ruhundan, özünden, sıcaklığından, samimiyetinden hiçbir şey kaybetmeyerek

hayalleri gerçeğe dönüştürebilmek bu hikayedeki en kıymetli nokta bizce..

Yeni bir hikaye ile çıktığımız yolda, unutulmaz anıların ev sahibi olan AHWEN ile

yepyeni bir masal daha başlıyor.

Modern çizgilerin özgün mimari ile buluştuğu tasarım, ayrıcalıklı formu ve işlevselliği

ile mekanın, hislerin, duyuların ve hikayenin en önemli parçalarından biri oldu. Mekan

aslında bir nevi insanın kendini anlatma biçimidir. Kullanılan her malzeme, her renk,

her doku o mekanın deneyiminde kapılar açmaya başlar.

T-COD Mimarlık tarafından insanların yaşam içerisinde gerekli ihtiyaçlarının giderilmesi

için geliştirilen özgün tasarımlar, geleneksel tasarımın ötesinde bir rol üstlenir.

Kullanılacak hizmete ve sektöre yönelik pek çok farklı tasarım sayesinde hizmete

yönelik bakış açısı değişir ve insan odaklı bir anlayışa sahip olunur.


Mimari tasarım, uygulanabilirliğinin yanı sıra, estetiklik, ekonomiklik ve birçok farklı

problemin çözümlerinin bir arada değerlendirildiği oldukça karmaşık süreçlerin

birleşimi sonucu ortaya çıkar. Yer ile kurulan ilişki şekli çoğu zaman konseptin

kavramsallaşmasını sağlayarak, tasarımın şekillenmesinde belirleyici rol oynamıştır.

Tasarım problemi yere ait unsurlardan gelen verilerle çözümlenir. Bu anlamda mimari

tasarım süreci, yere ait özelliklerden beslenen düşün temelli edimsel bir süreç olarak

ele alınabilir. Bu çalışma yere ait bağlamsal koşulların mimari tasarım sürecinde konsept

kavramıyla ilişkisini çözümlemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda öncelikle konsept kavramı

ve konsepti oluşturan bileşenler tanımlanmaya çalışılmıştır.

Bu süreci ahwenofficial müşterisiyle birlikte keyif dolu yaşayan T-COD,

hazırladığı mekanın sonsuzluktaki mimarıdır artık...