MİMARİ KONSEPT

                 MİMARİ KONSEPT

Bugün sizlerle mimari konsept konusunu ele alacağız. Kafe, restoran, ev, ofis gibi temel yaşam alanlarına varıncaya kadar hemen her yerde karşımıza çıkan bu terim ne anlama gelmektedir?

 TDK sözlüğüne göre ''kavram, anlayış, görüş, tarz, düzen, ana fikir, tema, zihindeki soyut tasarımlar, alışılmışın dışında'' gibi farklı anlamlara gelen konsept mimari de tasarımın temelini oluşturan, tasarım fikrinin oluşmasından tamamlanmasına kadar geçen sürede her aşamada etkili olan bir terimdir. Mimari de tasarımcının tasarım problemlerini çözmek üzere geliştirdiği önerinin temsili olarak da ifade edilmektedir. Mimari tasarımlarda konsept olgusu süreç esnasında tasarımcıya yol gösterir. Bir projenin sağlam temeller üzerine oturtulması ve mimari açıdan herhangi bir uyumsuzluk ortaya koymaması için mimari konsept fikirleri de temel alınır. T-Cod Mimarlık olarak farklı bakış açıları yakalayacak özgün temalar tercih ederek mimari konsept çeşitlerimizi zamana ve mekana göre ortaya çıkarıyoruz. Çünkü belli bir temaya göre yapılan düzenlemeler mekanın göz alıcı ve dikkat çekici bir görünüme kavuşmasını sağlar.

Bizler de T-Cod Mimarlık olarak tüm bu gereklilikler ışığında projelerimizde çözüm odaklı, özgün, işlevsel, tutarlı ve estetik konseptler belirleyerek tasarımlarımızı hayata geçiriyoruz.