MİMARİDE RİTİM

                          MİMARİDE RİTİM

   T-Cod Mimarlık olarak bugünki yazımızda size mimarinin tasarım ilkelerinden biri olan ritimden bahsetmek istiyoruz. Hayatın düzenli bir akışı vardır. Bu akışın içinde ritim pek çok alanda karşımıza çıkmakta aslında. Edebiyatta, müzikte, bilimde ve tabi ki mimaride.

 

   Mimaride gözün bir objeden diğerine rahatlıkla kayabildiği, sıra duygusu yaratan aşamalı ve yankılanan formlar ritmi oluşturur. Kurulan kompozisyonda düzen ve uyum sağlayan ritmi duvara açılmış pencerelerle ya da kolonlarla sağlayabiliriz. Aralıkların belirli bir sırayla birbirini izleyerek oluşturulan ritimde tekrar, ritmi elde etmenin en basit yoludur. Çizgi, renk, doku, örüntü, ışık, ölçek ve orantıyı düzenli bir şekilde tekrarlayarak ritmi oluşturabiliriz. Tekrarlama temeli üzerine bir tasarım prensibi olan ritimde aynı veya çok az farkların olduğu açık bir tekrar gereklidir. Bu farklar renkler, şekiller, dokular vb. olabilir. Ritmin temelinde tekrar olsa da ardalanma ve devamlılıkta ritmi elde etmek için sağlanan diğer yöntemlerdendir. Ardalanma, düzenli bir desende iki ya da daha fazla öğeyi değiştirerek ritim oluşturmak için kullanılır. Bunlar ABCABC veya ABBABB gibi türlü kompozisyonlar olabilir. Burada önemli olan bunların hep aynı sırayla tekrarlanmalarıdır. Devamlılık ise renk geçişleri ya da küçük boyutlarda başlayan ve belirli bir düzende büyüyerek ilerleyen bir objenin oluşturulmasıyla sağlanabilir. Tekrar, ardalanma ve devamlılık ile oluşturulan ritim iç mekan tasarımlarına da uyarlanabilir. Düzeni sağlama, ilgiyi çekme, odak oluşturma ve gözü mekana yönlendirme konularında etkili bir elementtir.

 

   T-Cod'un da mimari tasarım ve uygulama projelerinde başvurduğu bu tasarım ilkesiyle çevremizde her an farkedilebilir bir perspektif oluştururken yapıda bir düzen ve uyum sağlamaksa kaçınılmazdır.