TARİHİN İÇİNDE SANAT: CERMODERN

           TARİHİN İÇİNDE SANAT: CERMODERN

 

   Bu hafta sizlere T-COD Mimarlık olarak tarihin içinde sanatı yaşatan Ankara'da bulunan CerModern’den bahsetmek istiyoruz. Sürekli yenilenen, değişime açık ve çok yönlü bir Modern Sanatlar Merkezi olan CerModern’in mimarisine gelin birlikte göz atalım.


   İnsanların gündelik yaşamlarında sanata yer açmasına olanak sağlayan yapı 11 bin 500 metrekarelik bir alanda Ankara halkı için sanatsal çeşitliliğe ev sahipliği yapıyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında demiryolları millileştirilmiş ve Ankara’da ''Cer Atölyeleri'' bu dönemde inşa edilmiştir. Bu atölyeler prensip olarak tasarım ve işlevinden uzaklaşmadan zaman zaman tadilatlar yapılarak 1995 yılına kadar kullanılmıştır. 2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Uygur Mimarlık tasarımı ile renovasyonu tamamlanmış ve Ankara’nın ilk Modern Sanatlar Merkezi olarak kullanıma açılmıştır. Rölöve ve Restitüsyon mimari çalışmalarında ''üç eşit dikdörtgen'' birimden oluşturulan yapı, varlık nedeninin ''tren ve demiryolu'' olduğu düşünüldüğünde hem bu düşünceyi desteklemek hem de korunan ve yeni yapılan yapı ile bütünlüğü sağlamak için eğrisel ve sarmal, şeffaf duvarlarla çevrilmiştir. Üç birimden oluşan cer atölyeleri ve tren bakım hangarlarının ikisi, tren yolunu geçirmek için kısmen yıkılmıştır. Eski ile yeninin zıtlığı ve birlikteliği, yapıldıkları dönemin kesitinin algılanabildiği birbirlerine uyumlu bütünü oluşturan nitelikte tasarlanmıştır. Cer Atölyeleri, inşa edildiği dönemin mimari cephe anlayışından izler taşımaktadır. Yapı Osmanlı mimarisinden çağdaş mimariye geçişin bazı öğelerini bulundurmaktadır. Çağdaş yapım tekniği ve kullanılan strüktür elemanları ile korunan yapının, geleneksel yapım tekniği görsel olarak sergilenerek zıtlık içinde uyum sağlanmıştır ve özgün yapının ölçeği ile çelişkiye düşülmemiştir. Her iki dönemde de inşa edilen mimari yapılar nitelikleri ve işlevleri nedeniyle korunmaya değer nitelikler gösteriyor.


   Mimari değeri ne olursa olsun tarihimiz açısından önemli bir ''anı'' değerine sahip olan ve Modern Sanatlar Merkezi olarak 1 Nisan 2010 tarihinde Ankara'da faaliyete geçen CerModern, sergi galerileri, fotoğraf galerisi, müze mağazası, konferans ve çok amaçlı salonu, sanatçı ikameleri, kafe ve heykel park alanıyla sanatsal çeşitliliğe ve ülke mimarisine ev sahipliği yapıyor.