İÇ MİMARİ TASARIMLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

   İÇ MİMARİ TASARIMLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 

   Bugün T-COD Mimarlık olarak sizlere iç mimari tasarımlarda sürdürülebilirlikten bahsetmek istiyoruz. Günümüzde iç mimarların yaşam döngüsü yaklaşımını benimseyerek iç mekanlarda uyguladıkları sürdürülebilir tasarım fikirlerine gelin birlikte göz atalım.


   İnsanların zamanlarının çoğunu geçirdikleri ofis, okul, ev gibi mekanlarda hem estetik hem fonksiyonel hem de sürdürülebilir ihtiyaçları karşılayabilecek tasarımlar gerçekleştirilebilir. Küresel ısınma, çevre kirliliği, yok olan yaşam alanları gibi sorunlarla iç içe olduğumuz bir yüzyılda mimari ve iç mimari tasarımlarda sürdürülebilirlik büyük önem taşıyor. İç mimari mekanlarda sürdürülebilir tasarımlarda kullanılacak malzemelerin seçiminden o malzemenin üretim, işlenme, nakliye, bakım gibi tüm aşamalarında çevresel etkileri dikkate alınmalıdır. Sürdürülebilir malzeme kullanımı, kirlilik yaratan diğer malzeme veya maddelerin neden olduğu çevresel etkiyi azaltır. İç mekan tasarımlarında ortamın sağlıklı olması, iç mimari öncelik listesinin başında gelir. Hava kalitesi, ısıtma, havalandırma, aydınlatma ve akustik bu noktada önemli bir yere sahiptir. Tasarlanan bu mekanlarda; alanın potansiyelini optimize etmek, yenilenemeyen enerji tüketimini en aza indirmek, ekolojik olarak tercih edilen ürünleri kullanmak, iç mekanın çevresel değerini artırmak gibi konular tasarım sürecinde büyük önem taşır. Gün ışığı kullanımını maksimum düzeyde tutarak mekandaki enerji kullanımında da yıllık bazda düşüş sağlamak, maliyetleri düşüren önlemlerden biridir. Sürdürülebilir tasarımlar doğayla uyumu önde tutan, entegre ve bütünsel bir yaklaşımı benimser. Sürdürülebilir tasarımlarda yün, ipek gibi sürdürülebilir malzemeler mekanlarda doku oluşturmak için mükemmeldir. Bu tür malzemeler kullanarak dayanıklı iç mekanlar elde etmiş oluruz. Doğru malzemelerin seçimi enerji ve su tasarruf içinde oldukça önemlidir. Sürdürülebilir malzemelerin diğer ortak özelliği ise karbon salımı bakımından düşük olmasıdır.


   Bizler de T-COD Mimarlık olarak, küresel ısınma, çevre kirliği, yok olan yaşam alanları gibi sorunlarda büyük önem taşıyan sürdürülebilir tasarımları dikkate aldığımız tasarım ve uygulamaları hayata geçiriyoruz.