KENTSEL DÖNÜŞÜM

         KENTSEL DÖNÜŞÜM

 

   T-COD Mimarlık olarak bugün sizlere daha güvenli yaşam alanları oluşturmak için uygulanan kentsel dönüşümden bahsetmek istiyoruz.

 

   İnsan faktörü yaşamsal kurgunun temel parçasıdır. Binaların ekonomik ömrünü tamamladığı veya riskli olduğu durumlarda kentsel dönüşüm hizmetlerine başvurulur. Kentsel dönüşüm projeleri sadece binaları ya da konutları değil yapılar arasındaki sokaklara kadar uzanan kapsamlı bir çalışmanın sonucudur. Kentsel dönüşümle birlikte riskli yapılar yenilenerek daha düzenli ve sağlıklı yapılar ortaya çıkmaktadır. Bu aşamada projenin anafikrini oluşturan etüt çalışmaları sürecin en önemli konusunu oluşturuyor. Riskli yapı analiz edilir, tespitler ve çalışmalar yapılarak risk raporu hazırlanır. Kentsel dönüşümlerde mimarın amacı problemi en verimli ve uygun şekilde çözmektir. Bu yüzden projenin uygulanacağı arsa boyutları, büyüklüğü, konumu, ihtiyaç programı, estetik kaygılar gibi pek çok kriterin çözümünü sunar. Yapının ne zaman inşa edildiğinden ne kadar kullanıldığına kadar her detayın incelendiği kentsel dönüşüm projelerinde kaçak yapılaşmanın önüne geçmek ve herhangi bir doğal afette felaketin büyüklüğünü en aza indirmek esasları hedeflenerek ilerlenir.

 

   Bazen eski yapılar bazen de yeni yapılacak yapılar için yeni yaşam şekilleri oluştururken, insanların günlük hayat akışını engellememeyi hedefleyen kentsel dönüşüm uygulamalarıyla sistemli yaşam alanları oluşturmak mümkündür.