ENOVER ENERJİ
Yıl: 2022

Lokasyon: ANKARA

Statü: Uygulama Aşamasında

Alan: 800 m'2